"Šetříme Vaše peníze a  Váš čas"

 Nabídka služeb:

                    Následující uvedené ceny jsou orientační - jejich přesná hodnota je stanovena individuálně dle vzájemné dohody a to na základě náročnosti prováděných činností (např. zahraniční platby, celní deklarace, elektronická hlášení pro správní orgány atd.)                                                                        

 

 • - vedení daňové evidence + přiznání daně z příjmu, vyúčtování sociálního a zdravotního  pojištění

                                                                                cena  za 1 rok :  od 500,-Kč   

 • - vedení kompletní daňové evidence + DPH vč. ročních uzávěrkových operací, přiznání daně z příjmu, vyúčtování  sociálního a zdravotního pojištění

          hodnota cenového čtvrtletního paušálu : od  1500,-Kč    (od 500,-Kč za měsíc)

 • - vedení  kompletního účetnictví + DPH vč. ročních uzávěrkových operací, přiznání daně z příjmu, vyúčtování zdravotního a sociálního pojištění

                                                hodnota cenového měsíšního  paušálu :  od 2500,-Kč 

 • - mzdy a personalistika

                     průměrná cena za jednoho pracovníka za jeden měsíc:  200,-Kč až 250,-Kč 

 • - jazykové překlady pro podnikání v anglickém a německém jazyce

                                                                     cena dohodou dle náročnosti překladu

 

     Ceny následujících služeb jsou stanoveny na základě vzájemné dohody, přičemž daňové a účetní poradenství včetně daňové optimalizace je pro naše stálé partnery zdarma

      Pokud nelze stanovit jinak, je naše průměrná hodinová sazba 350,- Kč za každou započatou hodinu.

    

 • -  poradenství při zakládání podnikání
 • -  daňové a účetní poradenství
 • -  daňová optimalizace prováděná  v souladu se zákonnými normami
 • -  ekonomické poradenství (vč.analýz, návrhů řešení, tabul. a grafické zpracování)
 • -  poradenství pro plánování a řízení firem vč. praktických zkušeností s implementací IS
 • -  zastupování na úřadech při daň. kontrolách
 • -  osobní návštěvy v určeném podnikatelském místě našich partnerů ke konzultacím a k předávání dokladů